Ukazi/Zahteve

Hajime        Začetek
Kamaite      Začni zdaj

Yoi             Pripravljen, shizentai, Hachiji-dachi z rokami s sproščenimi pestmi rahlo pred telesom,sproščen in pripravljen na hiter premik v katerokoli stran.

Yame          Stop

Rei             Pozdrav (priklon)

Nazivi

Kiai        Krik duha – močan izdih pri odločilni tehniki, ki dokazuje fokus (kime) in pravilno dihanje pri tem.

Sensei      Učitelj, ponavadi se uporablja po izgovoru imena učitelja, npr.: Tanaka Sensei

Osu          Pozdrav, ki ponavadi pomeni »da, razumem« (ne uporabljaj tega izven dojo-ja. (u je nem)

Dojo          Vadbeni prostor, kjer se uči “pot”

Hai          Da (“Ie” pomeni ne, kar je zelo nevljudno uporabljati v večini slučajev)

Sestavni deli vadbe

Kihon      Osnovne tehnike

Kata          Forma

Kumite

Borba – stik z partnerjem ; vrste:

Gohon Kumite – petkoračni kumite

Sambon Kumite – trikoračni kumite

Kihon Ippon Kumite – enokoračni kumite

Jiyu Ippon Kumite – polprosti boj

Jiyu kimite – prosti boj

Osnovni položaji telesa

Jodan          Zgornji položaj (višina obraza)

Chudan      Srednji položaj (nivo trebuha)

Gedan      Nižji nivo (nivo mednožja)

Štetje

Ichi          Ena

Ni          Dve

San          Tri

Shi          Štiri

Go          Pet

Rokyu      Šest

Shichi      Sedem

Hachi          Osem

Ku          Devet

Ju          Deset

Primeri štetja nad deset

NiJuSan      (2×10+3) Triindvajset, Gojushiho: Štiriinpetdrset korakov (Gojushi = 54, Ho = korak)

Hyaku      Sto

Grupiranje

Ippon          Enkraten kot pri ippon kumite – enokoračna borba

Sambon      Trikraten (grupa treh) kot pri sambon tsuki (trojni udarec)

Gohon      Petkraten (grupa petih) kot pri gohon kumite – 5 koračna borba

Smer gibanja

Mae          Naprej

Yoko          Vstran

Ushiro      Nazaj

Tate          Navzgor

Age          Navpičen (age uke – navpičen blok)

Otoshi      Navzdol

Soto          Od zunaj navznoter

Uchi        Od znotraj navzven . Ima dvojni pomen: Uchi Uke – blok in Empi Uchi – udarec s komolcem

Migi          Desno

Hidari      Levo

Mawate      Obrat, običajno za 180 stopinj. Vendar je lahko v katerokoli stran, ki jo določi učitelj.