Miha Romih član in glavni trener karate kluba Kozjansko in Obsotelje pridobil naziv športni delavec II

Kljub zatišju korona časa, pa naš klub ni počival. Glavni trener Miha Romih, se je v tem času (spomladi in poleti), pod okriljem nacionalne panožne zveze, udeležil usposabljanja za pridobitev naziva strokovni delavec II-športno treniranje –KARATE v amaterskih nazivih in si s tem pridobil naziv športni delavec II. Gre za veliko pridobitev kluba, saj druga stopnja po novem zakonu o športu usposobljenemu športnem delavcu omogoča, da načrtuje, izvaja in spremlja proces športne vadbe. Gre za najvišjo stopnjo, ki jo predpisuje zakon.
V klubu verjamemo, da bomo v sodelovanju z ostalimi klubskimi športnimi delavci dvignili trenažni proces še na višjo raven, ter na območju širšega Kozjanskega in Obsotelja še naprej delovali strokovno, kompetentno, popularizirali karate, se držali načel fair playa, ter z popolno predanostjo prenašali znanje na ostale vadeče, ki so in bodo še naprej v prihodnje vključeni v proces vadbe, vsem ki obiskujejo treninge na kar štirih lokacijah-Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Kozje in Pristava pri Mestinju.