KARATEISTI ZAKLJUČILI SEZONO 2018 Z OPRAVLJANJEM IZPITOV ZA VIŠE KARATEJSKE STOPNJE.

Konec meseca maja so v Karate klubu Kozjansko in Obsotelje potekali izpiti, polaganja, na katerih so imeli člani kluba možnost pokazati svoje novo pridobljeno znanje. Po intenzivnih celoletnih treningih so dokazali, da njihov trud ni zaman. Od najmlajših štiriletnikov, pa do najstarejših članov, ki štejejo preko 60. let so vsi pokazali velik napredek – vsak na svoji ravni.
Ponosni smo na vse, posebne čestitke pa izrekamo tistim, ki so uspešno položili črne, mojstrske pasove.

Tokrat sta med njimi kar dve punci – Barbara Lipnik in Neža Švajger. Njuno delo niso le opravljanje treningov, temveč tudi vztrajnost in discipliniranost, ki sta ju pokazali v vseh teh dolgih letih treniranja. Bili sta vzor in vzgled mlajšim generacijam otrok- predvsem deklic, katerim sta z svojo pozitivnostjo, pozornostjo in pripravljenostjo pomagati vlili voljo in moč do dela in jim pokazali, da se tudi dekleta v karateju prebijejo do samega vrha, ki v karateju pomeni zgolj odskočno desko za uspešno nadaljevanje tako v športnem kakor tudi v osebnem življenju.
In tretji, ki je položil mojstrski pas -2.DAN je bil- Jožef (Pepi) Kladušek. Pepi je kot eden izmed najstarejših član kluba prav zagotovo vzgled tako otrokom kakor starejšim članom in občanom občine Kozje. Z svojo trdno voljo dokazuje, da leta niso nikakršna ovira ali izgovor za neaktivno preživljanje prostega časa. Pepi s svojo prisotnostjo na treningih ni le motivacija ostalim članom, temveč dviguje pozitivno klimo in vzdušje, ki sta vedno prisotni v njegovi bližini. Nismo le ponosni nanj, temveč tudi srečni in počaščeni, da je naš član, vzornik KARATE KLUBA KOZJANSKO IN OBSOTELJE.

Vsem članom se zahvaljujemo, čestitamo in želimo še naprej uspešne treninge v prihajajoči sezoni 2018/19.