V četrtek 8.6.2017 je v Kulturnem centru v Rogaški Slatini, potekala slavnostna prireditev v čast 30 letnice Karate Kluba Kozjansko in Obsotelje. Karate klub Kozjansko in Obsotelje, je bil uradno ustanovljen leta 1987 in od tedaj se redna vadba z veliko entuziazma izvaja vse do danes in verjamemo, da tudi v prihodnje. Klub članom nudi obliko vadbe, s katero si razvijajo psihofizične sposobnosti, učijo samoobvladovanja in discipline, razvijajo koncentracijo, ravnovesje med telesom in umom ter samospoštovanje do samega sebe in sočloveka. Izvajajo vse tri segmente načina vadbe tako, da spoznavajo karate kot borilno veščino, šport ali rekreacijo. Klub je član nacionalne Karate zveze Slovenije (KZS), od leta 2014 pa tudi član športne zveze Rogaška.

   

   

                                                                       Slike: Praktičen prikaz točk karateja

Prireditev se je pričela z špalirjem pred vhodom v dvorano, katerega so sestavljali trenutno aktivni člani kluba. Le ti so se predstavili tudi, ko so se ob pričetku športno-kulturnega programa, ob zvoku koračnice zvrstili skozi dvorano do odra, kjer so otvorili pričetek prireditve. Tako je ob zvokih Slovenske himne, ki jo je odpel Mepz Vinea iz Kozjega in na športni pozdrav publiki trenerja in državnega sodnika Zdravka Romiha čakalo veliko število aktivnih članov, ki so bili oblečeni v kimone.

   

   

   

Slike: Priznanja smo podelili: bivših tekmovalcev in aktualnih tekmovalcem, prostovoljnim delavcem, osebjem pri organizaciji tekmovanj

Vse navzoče je pozdravila in vodila rdečo nit o zgodovini, značilnostih in uspehih kluba vse do konca napovedovalka in aktivna članica –Anja Rajgl. Prav tako je navzoče ob začetku pozdravil in se jim zahvalil, ter povedal nekaj besed o tem lepem športu glavni trener in predsednik kluba Miha Romih. Za njim je delo kluba in trenerjev za govorniškim pultom pohvalil in jih pozval k uspešnem sodelovanju tudi v bodoče novoizvoljeni predsednik Karate zveze Slovenije g. Borut Strojin. In kot zadnji govornik, a za klub eden pomembnejših mož v zadnjih nekaj letih, je z govori na prošnjo in pobudo glavnega trenerja, zaključil župan občine Rogaška Slatina -mag. Branko Kidrič. Pohvalil je delo kluba, njegov način sodelovanja z občino in klubu seveda zaželel uspehe tudi v prihodnosti. Za popestritev programa in predstavitev športa karate, so poskrbeli karateisti, ki trenutno zastopajo klub na večjih tekmovanjih. Na prireditvi so bile predstavljene lokacije treningov, fotografije iz preteklih let, vrhunec večera pa je bil podelitev priznanj. Podelili so jih vsem, ki so pomagali pri organizaciji pomembnega dogodka -Državnega prvenstva, ki ga je jubilejni klub v sodelovanju KZS Slovenije organiziral v športni dvorani v Podčetrtku, sponzorjem, prostovoljnim delavcem kluba, tekmovalcem različnih rangov preteklega in sedanjega obdobja. Na koncu so seveda posebna priznanja prejele tudi občine, v katerih klub deluje in so mu v vseh teh letih v oporo in vsestransko pomoč- občina Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, katera je bila iz strani kluba deležna posebne zahvale, saj je sodelovala in pomagala članom kluba pri pripravi tako pomembne obletnice.

     

Leva slika: Podporniki kluba-gospodarstveniki ; desna slika: Prejeto priznanje od karate zveze Slovenije ob 30.letnici kluba

Prireditve se je udeležilo kar nekaj pomembnih oseb –županov, gospodarstvenikov, ravnateljev, sodnikov, trenerjev drugih klubov ter vseh ostalih, saj so bili klubu v njegovih tridesetih letih delovanja v oporo in pomoč in upamo na uspešno sodelovanje tudi v bodoče.

Slika: Priznanja so dobile tudi občine v katerih delujemo
Preden je sledil neformalni del prireditve –slavnostna torta in zakuska v avli Kulturnega centra, ni šlo brez tega, da bi izpostavili zgodovinski uspeh kluba iz lanskega leta, ko je Karte Klub Kozjansko in Obsotelje po besedah glavnega trenerja dosegel svoj vrhunec. Že drugič zapored je v Podčetrtku poskrbel za odlično organizacijo državnega prvenstva, tekmovalci pa so med 52 sodelujočimi klubi iz cele Slovenije ime našega kluba ponesli prav na vrh in Karate klub Kozjansko in Obsotelje je bil iz strani Karate zveze Slovenije imenovan za najboljši klub v Sloveniji na državnem prvenstvu za leto 2016.

Slika: Slavnostna torta
Da bi take uspehe nizali še naprej, si želijo vsi aktivni člani v klubu in se ob tej priložnosti zahvaljujejo vsakemu posamezniku, ki je dodal svoj kamenček v mozaik uspeha in dobrega imena Karate kluba Kozjansko in Obsotelje.

 

Mediji o nas:

http://www.stajerskival.si/sl/news/moja-obcina/kozjanski-in-obsoteljski-karateisti-proslavili-30-let.html